Indonesië

Jet Bakels studeerde culturele antropologie aan de Universiteit van Amsterdam, met Indonesië als regionale specialisatie. Daarbij deed zij een talencursus in Bandung aan de Universitas Pajajaran.

In 1983-1984, en opnieuw in 1988 (met een beurs van de Treub-Maatschappij) deed zij onderzoek bij de Baduy in Lebak, Banten (Java). Onderwerpen zijn: kosmologie en wereldbeeld, ecologie, veranderingsprocessen en de symboliek van de traditionele kleding.

In het Erasmushuis in Jakarta organiseerde zij in 1988 – samen met antropologiestudenten van de Universitas Indonesia – een Baduy tentoonstelling met een begeleidende catalogus.

In 1990 werd in het Museon in Den Haag een uitgebreidere Baduy expositie opgezet, gebaseerd op de net in het veld verzamelde kleding, gebruik- en rituele voorwerpen (zie publicatielijst).

Baduy, West-Java

Baduy, West-Java

In 1992 en 1993 volgt veldwerk in Sumatra als onderdeel van het promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden (hoofdzakelijk in het natuurreservaat Kerinci Seblat, met excursies naar Mentawai, Nias, de Batak en de Kubu). Onderwerp is de rol en betekenis van de tijger – als grote menseneter – in het leven van de Sumatraanse bevolking. En omgekeerd: wat zijn de gevolgen van het menselijk denken en handelen voor de tijger?

In 2000 verschijnt het proefschrift ‘Het Verbond met de Tijger. Visies op mensenetende dieren in Kerinci’.

Daarna schrijft zij verschillende wetenschappelijke en meer laagdrempelige artikelen over verschillende aspecten van haar veldwerk: mens-dier relaties, ecologie, wildernis, voorouderverering, materiële cultuur (zie publicatielijst).

In 2014 werden de Baduy opnieuw bezocht, om te onderzoeken wat de betekenis is van de Baduy in het huidige Indonesië, en hoe de Baduy hun tradities wel of niet laten beïnvloeden door de huidige tijd.

Man bezeten door tijger geest, Kerinci, Sumatra.

Dode tijger respectvol vervoerd.