Jet Bakels

Jet Bakels (Phd) is antropoloog en werkt als tentoonstellingsmaker, onderzoeker en publicist, waarbij zij zicht toelegt op de rol en betekenis van materieel en immaterieel erfgoed. Zij werkt en werkte voor diverse instellingen en organisaties zoals Teylers Museum Haarlem, Nationaal Museum van Wereldculturen te Leiden, Artis in Amsterdam, het Wereldnatuurfonds, de Rijksuniversiteit Leiden en het (voormalige) Moluks Museum in Utrecht. Haar onderzoeksterrein omvat Indonesië, Nepal, Canada, Frankrijk, Nederland en Bonaire. De vertaalslag van complexe verhalen naar aansprekende en informatieve exposities, boeken, artikelen en lezingen voor een breder publiek is haar specialiteit.

Longlist 'Jan Wolkers Prijs beste natuurboek 2018’

Jet Bakels is sinds april 2019 verbonden als wetenschappelijk medewerker aan het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland te Arnhem. Het Kenniscentrum heeft als taak het UNESCO verdrag van 2012 in Nederlands tot uitvoer te brengen. Dit doet zij onder meer door immaterieel erfgoed te onderzoeken, en de participatie en ontwikkeling hiervan te bevorderen.

In haar werk legt zij zich toe op twee grote thema’s: de dynamiek en betekenis van materieel en immaterieel erfgoed als bron van culturele identiteit, en de wisselwerking tussen mens en natuur. In bredere zin onderzoekt zij natuurbeleving en natuurbescherming, diersymboliek, orale tradities, kunsten en ambachten. Zij publiceert over deze thema’s voor een divers publiek: zowel voor wetenschappers als voor leken, en schreef diverse artikelen, catalogi en kinderboeken (zie publicatielijst).

Recentelijk (2018) realiseerde zij als initiatiefnemer en gastcurator voor het Teylers Museum de succesvolle expositie ‘Monsterdieren, echt of niet’, Uitgeverij Rubinstein verzorgde de bijbehorende publicatie (zie publicaties).

Daarnaast doet zij onderzoek voor het WWF & Himalayan Tiger Foundation naar de relatie tussen biodiversiteit en culturele waarden in Nepal, toegespitst op het oerwoud en de tijger, dat zal resulteren een schoolboek in Nepal. Op Bonaire werkt zij samen met het WWF en lokale specialisten en vissers aan een expositie over de betekenis van de zee. Van 2012 tot 2016 werkt zij voor Artis als inhoudsontwikkelaar voor het Groote Museum voor Mens en Natuur, en verzorgt een rubriek over culturele dieren in het Artisblad. Jet Bakels was bestuurslid van de sectie 'Culturen' van de Nederlandse Museumvereniging (2012-2019) en was bestuurslid van het Koninklijk Instituut van Taal-, Land- en Volkenkunde te Leiden (2010-2014). Van 2003-2006 maakte zij deel uit van de redactieraad van het Museumtijdschrift.

Zij promoveerde op de betekenis van de tijger en krokodil in verschillende Indonesische culturen.


LinkedIn profile in English click here


Bestaat het Monster van Loch Ness? Jet Bakels 2017Dieren zijn goed om mee te denken

Claude Lévi-StraussTekeningen op deze site: Jan van der Kooi