Publications

To see the extensive list of publications by Jet Bakels,  click here.

The Dutch Centre of Intangible Cultural Heritage Centre (KIEN) has set up a Programme on the role of ICH as a tool to combat the effects of climate change and bring biodiversity. Dr. Jet Bakels is the leading researcher for this programme.

The programme investigates the role of hedge braiding in the Netherlands and Bonaire, the Dutch Carribean, in the creation of a biodiverse and resilient landscape, and investigates the role beekeepers and bird catchers can play, as citizen scientists, to promote biodiversity. The KIEN works in

cooperation with the Flemish Centre of Agrarian History (CAG) in the programme Water and Land. The KIEN partakes in the ICH-NGO working group of UNESCO on this subject, with its first launch of the programme during the UNESCO conference in Kisane, Botswana, 2023

Check the Blue Paper HERE

2022,  The House of the Tiger. How Humans and Tigers live together in Nepal is based on extensive field work in Nepal 

Experiences with co-creation. A museological platform for intangible cultural heritage: Tips and recommendations.
Autors Jet Bakels, Carianne van Dorst, Sophie Elpers, Frank Hemeltjen, Pieter van Rooij and Mark Schep 2023

Atlas of Indonesia (2023) Publication by Indonesia Exhibition in De Nieuwe Kerk Amsterdam (2023- 2024). Author of chapter ‘De kracht van de voorouders. Beelden, rituelen en blijvend eerbetoon’ (The Power of the Ancestors, Sculptures, Rituals and Respect), pp 30-32.

Asian Civilisations Museum in Singapore. Opening of an Impressive New Gallery‘.

In: Tribal Art Magazine, number 94, Winter 2019, pp 90-95

Bear and Human.  Facets of a Multi-Layered Relationship from Past to Recent Times, with Emphasis on Northern Europe. Brepols, 2023 
Oliver Grimm (ed)
Bears bring spring: An anthropological view on the role of the bear in middle European winter feasts
Jet Bakels and Anne Marie Boer (in vol. 3)

Publicatie Sharing Stories. On the Intercultural Dialogue on the Protection of Species, samen met Gerard A. Persoon. In: Culture and Conservation. Investigating the Linkage between Biodiversity Protection and Cultural Values and Practises. Arcus Foundation, Cambridge & New York, 2016. 

Dier, Mens en Traditie. Zwemmende honden, zingende twatwa’s en pronkende paarden. Redactie Jet Bakels en Shirley Jaarsma, Natuurhistorisch Museum Rotterdam en Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Uitgave door het Natuurhistorisch en het Kenniscentrum, ISBN 978-9—73424-20-3, 2021, 72pp. Download via www.immaterieelerfgoed.nl/kennisbank

Europa’s indrukwekkendste wilde dier
De beer is los

De beer heeft een imagoprobleem: hij is een knuffel, een troeteldier. Dat beeld moet nodig bijgesteld, want de beer is helemaal niet lief. In de Pyreneeën weten ze dat maar al te goed. 

Lees meer..........

Door Jet Bakels & Anne-Marie Boer  

Click to download

Het verbond met de tijger - visies op mensetende dieren in Kerinci, Sumatra,  Jet Bakels


Weinig dieren hebben de menselijke verbeelding zo geprikkeld als de tijger. De tijger is gracieus en geheimzinnig, sterk en angstaanjagend, en bovenal is hij een menseneter. Waar de tijger voorkomt hebben mensen hem het onderwerp gemaakt van verhalen, dansen, rituelen, taboes en gedragsregels.

Deze geven, soms op poëtische wijze, uitdrukking aan een sterke verbondenheid met dit dier maar dienen eveneens om het schrikbeeld van een tijgeraanval te bezweren. Opmerkelijk is dat de tijger zelden wordt beschouwd als een kwaadaardig wezen. In Kerinci, een streek in het berggebied van Centraal-Sumatra, is de tijger vooral een voorouder. Mythen vertellen van een verbond, dat mensen ooit sloten en dat tot op heden van kracht is. Hierin werd vastgelegd dat beide partijen elkaar moeten respecteren en elkaar nooit zomaar mogen aanvallen. Alleen mensen die de traditionele leefregels overtreden worden door de tijger gestraft. Zo is de tijger op Sumatra meer een bewaker van de sociale orde dan een bedreiging voor de mens.

Vanuit een cultureel-antropologische invalshoek wordt in dit boek een wereld beschreven waarin mythe en realiteit nauw met elkaar zijn verweven. Het boek is hiermee ook een schets van een verdwijnende wereld.

NRC Opinie 18 juni 2021

Books and brochures

Scientific articles


Articles in newspapers and magazines