Interviews

Platform De Erfgoedstem, december 2023
Click to read

Museumpeil, spring 2023 interview on co-creation

Aan expositie en boek Monsterdieren werd uitgebreid aandacht besteed op radio en verschenen artikelen en interviews in diverse kranten. Enkele voorbeelden:

19 december 2011

Luna - strijd om een verdwaalde orka ‘Toen mijn vader stierf, beloofde hij terug te komen als een orka,’ vertelde het opperhoofd. ‘En nu is er een orka bij ons gekomen. Deze orka wil ik een naam geven, namelijk Tsu-xiit, de indianennaam van mijn vader. En ik wil hem welkom heten zoals we dat vroeger deden met belangrijke gasten. Laten we dansen, iedereen die dat kan.’  LEES MEER 

8 december 2011

Dierenliefde in breed perspectief Filosofe en schrijfster Stine Jensen en cultureel antropologe Jet Bakels over ‘het waarom’ van onze liefde voor dieren. 

25 november 2000, Trouw

LASTIGE VRAGEN Vragen: Max Frisch, Antwoorden: Jet Bakels   LEES MEER