Parels en paradijsvogels

Wilde natuur en westerse mode

2010- 2011, Museum Malaku

Expositie over de betekenis van parels en paradijsvogels op de Molukken, en het gebruik van deze producten in de westerse en 

Indonesische mode. 

In deze bijzondere expositie stond de natuur van het Molukse eilandengroep Aru centraa l. Net als in Nieuw-Guinea komen er paradijsvogels voor. Tijdens de ijstijden van het Pleistoceen waren de Aru-eilanden door de lagere zeespiegels onderdeel van het continent Australië, dat tevens Nieuw-Guinea en Tasmanië omvatte. De laaglandregenwouden kennen net als elders in de wereld verschillende etages. De kroonlaag bestaat uit bomen met een hoogte van veertig tot zestig meter en daar houden zich de paradijsvogels op.

Sieraden, hoedjes en kleding lieten zien hoe de parels en veren van de paradijsvogels vanaf de 16e eeuw hun weg hebben gevonden in de westerse mode.