Wereldnatuurkunst

Wereldnatuurkunst

2005, Nieuwe Kerk, Amsterdam.

Expositie over de verbeelding van verschillende aspecten van de natuur in de kunst, uitgesplitst naar (wereld)godsdienst, onderdeel ‘natuurgodsdiensten’. Hiervoor werd een selectie gemaakt van vijftig tribale objecten en bijbehorende teksten geschreven. In samenwerking met D’ARTS, Staatsbosbeheer en vormgever Yussuf Kho.

Door middel van zo'n 175 objecten uit vele Nederlandse en enkele buitenlandse museale en particuliere collecties werd het natuurbeeld van vier wereldculturen getoond: van het Westen, de islam, het Oosten en de inheemse volkeren. Maar behalve een prachtige verzameling kunstvoorwerpen gepresenteerd in een spectaculaire vormgeving was dit een tentoonstelling met een doel. Initiatiefnemer Staatsbosbeheer wilde de natuur 'naar de stad brengen', niet alleen om bezoekers te laten genieten, maar vooral om duidelijk te maken dat ieder mens een beeld van de natuur heeft dat door de eigen cultuur wordt bepaald.

De vergelijking tussen westerse, islamitische, oosterse en inheemse kunstuitingen waarin de natuur wordt uitgebeeld, maakte dit duidelijk. En dat natuurbeeld beïnvloedt op zijn beurt ieders specifieke manier van handelen in die natuur. De tentoonstelling Wereld Natuur Kunst probeerde de bezoekers bewust te maken van hun eigen omgang (en die van anderen) met de natuur. Een omgang die grotendeels wordt bepaald (en beperkt) door de eigen culturele wortels.