Dier, mens en traditie

Voorjaar 2021- najaar 2021, Natuurhistorisch Museum Rotterdam


Dier, Mens & Traditie’ is een vrolijke tentoonstelling waarin de bezoeker van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam kennis maakt met een diversiteit aan levende tradities met dieren én hun beoefenaren. In samenwerking met Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en diverse erfgoedgemeenschappen is een tentoonstelling samengesteld waarin de kennis en vaardigheden van mens en dier belicht worden en de bezoeker ontdekt hoe de tradities meegaan met de tijd.

Honden die flinke afstanden zwemmen, prachtig versierde paarden die door zee galopperen en valken die fier vanaf de arm op prooien jagen; alle tradities in de tentoonstelling zijn een belangrijk onderdeel van iemands leven en gaan gepaard met veel kennis, tijd en passie. De belangrijkste stem in deze expositie komt van de diverse beoefenaren van immaterieel, ‘levend’ erfgoed. Zij brachten de verhalen, kennis, foto’s en voorwerpen in die te zien zijn. Een echt dameszadel, kooien voor de wedstrijden met Surinaamse zangvogels, een schapenbel, handgemaakte huifjes (kopkapjes) die gebruikt worden in de valkerij, diverse prijsbekers van de koeienmarkt en een rekje vol met duivenringen sieren de huiselijke sfeer in de tentoonstelling. Natuurhistorische voorwerpen zijn er ook volop, zoals het beroemde eerste kievitsei uit 2005, een geprepareerde Surinaamse twatwa en een opgezette postduif met oorlogsattributen. Filmbeelden tonen een zwemwedstrijd voor honden, een waakzame schaapsherder en een zangwedstrijd tussen Surinaamse zangvogels.

Met interactieve elementen bij elke traditie ervaart de bezoeker van de tentoonstelling deze ook zelf: oordeel welke zangvogel gewonnen heeft, maak een selfie onder de hoed van een schaapsherder, op een paardenzadel en met een imposante havik op je arm. Kinderen kunnen schattige kalfjes keuren. Uiteraard is er ook aandacht voor het maatschappelijk debat over onze omgang met dieren. Met dierenwelzijn en de passie van de beoefenaren voor hun dieren als leidraad, worden bezoekers aan de dialoogtafel uitgenodigd een stelling kiezen en aan de hand van de antwoorden van een beoefenaar en van een criticus een eigen mening te vormen.