Schatten uit het  depot - 

Mentawai

Oktober 2017 – mei 2018, Museum van Wereldculturen/Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden

Focus van de expositie is de vraag in hoeverre tradities hun waarde blijven behouden in de moderne tijd, die natuurlijk ook op deze geïsoleerde eilanden zijn intrede heeft gedaan. In hoeverre willen de bewoners van de Mentawai archipel deel uitmaken van een globaliserende wereld? Kunnen ze oude tradities combineren met het leven van de eenentwintigste eeuw?

Al eeuwenlang bewonen de Mentawaiers de gelijknamige eilandgroep die zo’n honderd kilometer uit de kust van West-Sumatra ligt. De religieuze ideeën van de Mentawaiers, eeuwenoud en nog steeds actueel, zijn allesbepalend voor hun denken en doen. Ze kleuren het denken en leven van de eilandbewoners en ook de materiële cultuur is hiervan doordrongen. De Mentawaiers geloven in een bezielde wereld. Niet alleen mensen en dieren, maar bijvoorbeeld ook planten en gebruiksvoorwerpen zijn bezield. Dus moet ook alles met respect worden behandeld. Dat betekent dat je bewust leeft, in harmonie met de natuur en niet meer gebruikt dan je nodig hebt. Een oude zienswijze die in de eenentwintigste eeuw ook in de rest van de wereld steeds meer aanhang krijgt. 

Dankzij de recente schenking van Mentawai specialist en oud-hoogleraar antropologie van Indonesië aan de Universiteit Leiden, Reimar Schefold, beschikt Museum Volkenkunde over een bijzondere verzameling kunst- en gebruiksvoorwerpen van de Mentawaiers in Indonesië. 

Bijbehorende publicatie ‘Toys for the Souls. Life and Art on the Mentawai Islands’ van Reimar Schefold (Primedia sprl (BCE : 0892.636.164), België), geproduceerd door Steven Alpert en Jet Bakels